Конструктив България

Уважаеми клиенти, сайтът на Конструктив България, представящ недвижимите ни имоти е в реконструкция до февруари месец 2023г.
Моля, посетете корпоративния ни сайт www.konstruktive.bg за контакт с нас.